Dikkat!
Yazılımınızı güncellemeden önce, önceki yazılım sürümünü geri yükleyemeyeceğiniz için veritabanının bir kopyasını almanız önerilir.
Yazılımı en son sürüme güncellemeniz yeterlidir. Tüm güncellemeleri teker teker yüklemeniz gerekmez.
Güncelleme 2.35 veya üstünü yüklemeden önce, daha önce yüklenmemişse güncelleme 2.34’ü yüklemek gerekir.
Aşağıdaki güncellemeler 2.00 sürümü veya daha sonraki sürümlerle çalışır. Lütfen bu güncellemeleri 1.99 sürümü veya daha önceki sürümlerle yüklemeyin.

Tachospeed güncellemesi 3.09 (24.01.2022)

Değişikliklerin listesi:

 1. Dijital dosyaların içe aktarılması için yeni bir modül getirdik – 3.06 sürümünden itibaren dijital dosyaların içe aktarılması iki aşamada gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada, yapılarının ve dijital imzalarının doğrulanması ile birlikte dosyaların bir analizi gerçekleştirilir. İkinci aşamada veriler içe aktarılır ve program veritabanına kaydedilir.
 2. Yeni ithalat modülünün başlıca avantajları:
  • Çok sayıda dosyanın hızlandırılmış içe aktarımı;
  • Aynı sürücünün sonraki dosya içe aktarımlarında araç atlamasının ezberlenmesi;
  • Tüm önemli bilgiler tek bir pencerede görülebilir;
  • sürücüler için ihlallerin ve araç için potansiyel manipülasyonların net özeti.
 3. Yeni bir faaliyet (etkinlik) editörü tanıttık.
  • Yeni faaliyet (aktivite) editörü günlük takvim görünümü olarak oluşturulmuştur;
  • Kullanıcı, diğer kaynaklardan faaliyetlerin kaydedilmediği günler için veya diğer kaynaklardan bilinmeyen dönemler ve durma dönemleri için faaliyet ekleme yeteneğine sahiptir;
  • Veri girişi eski faaliyet editörüne göre optimize edilmiştir. Yeni araçta, veri girmek için “Tab” düğmesini ve sayısal tuşları kullanın;
  • Kullanıcı, bir gün için girilen faaliyetleri kopyalama ve örneğin izin günlerini veya bazı faaliyetlerin kaydedildiği günleri atlama seçeneği de dahil olmak üzere daha geniş bir zaman aralığı için tamamlama olanağına sahiptir;
 4. Takvim görünümünün işlevselliğini değiştirdik – işlev okları seçilen görünüme göre ayarlandı. Yıl durumunda, kullanıcı görünümü bir yıl veya verilerin başına veya sonuna değiştirebilir. Benzer bir çözüm diğer takvim görünümlerinde de uygulanmıştır; Harita raporunda GNSS noktalarının gösterimi optimize edilmiştir.
 5. günlük takvim görünümünde faaliyet ve veri kaynağına bağlı olarak faaliyet renklendirmesi getirdik;
 6. raporlarda ülke kısaltmalarının sunumunu eski haline getirdik;
 7. eksi koordinat değerleri için harita raporunu yeniden oluşturduk;
 8. özet raporlar oluşturmak için çoklu sürümü optimize ettik;
 9. veri çakışmaları – veritabanına yazarken veri çakışmalarının aranması ve görselleştirilmesinde değişiklikler yaptık. Bir kullanıcı, programın çakışmalı olarak belirttiği sürücü verilerini birleştirdiğinde, bir sonraki içe aktarma işlemi tekrar bir veri çakışması belirtmeyecek ve * ile bir sürücü oluşturmayacaktır;
 10. dosya içe aktarma tamamlanma mesajı – içe aktarma işlemine dijital dosyaların içe aktarılmasının tamamlandığına dair bir mesaj ekledik;
 11. içe aktarma modülüne sürücü kartlarından Rusça dijital dosyalar için destek ekledik;
 12. veritabanı – veritabanı bileşenini değiştirmek ve veritabanını en son sürüme güncellemek için çalışmaya başladık;
3.09 Güncellemesi